Địa điểm thi đầu các môn thể dục dụng cụ SEA Game 31 đã sẵn sàng

Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa Hà Nội là nơi diễn ra 3 môn thể thao trong chương trình

Read more

Khai trương Trung tâm báo chí SEA Game 31

Ngày 09/05/2022 Tại Trung tâm hội Nghị Quốc Gia, Trung tâm báo chí (MPC) và Trung tâm truyền hình quốc tế

Read more