Video về dịch vụ cho thuê Tivi LCD

Công ty cổ phần Tân Việt là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê Tivi LCD, màn hình

Read more

Video dịch vụ cho thuê Standee điện tử

Công ty cổ phần Tân Việt cung cấp dịch vụ cho thuê Standee điện tử các kích thước 43″, 50″,

Read more

Dịch vụ cho thuê màn hình ghép

Công ty cổ phần Tân Việt chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê màn hình ghép LCD chất lượng cao

Read more

Video về dịch vụ cho thuê màn hình cảm ứng

Tân Việt media là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê màn hình tương tác – Màn hình

Read more

Video về cho thuê hộp sản phẩm 3D Hologram

    Test thử hộp sản phẩm 3D Hologram cực khủng tại Tân Việt   Công nghệ trình chiếu 3D

Read more

Video về dịch vụ cho thuê màn chiếu sương của Tân Việt

Công ty cổ phần Tân Việt chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê màn chiếu phun sương tạo hiệu ứng

Read more