Laptop Tân Việt cùng cuộc thi sáng tạo với Samsung

Trong khuôn khổ cuộc thi “Sáng tạo cùng Samsung 2016″ do công ty Samsung Việt Nam tổ chức tại Trung Tâm Hội nghị Quốc Gia nhằm tìm kiếm tài năng trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Công ty Tân Việt được lựa chọn nhà thầu chính thức trong việc cung cấp dịch vụ cho thuê Laptop và hệ thống mạng cho cuộc thi. Với quy mô lớn trên 550 chiếc Laptop đồng bộ đảm bảo cho hơn 1500 thí sinh thi lập trình, toàn thể nhân viên công ty cổ phần Tân Việt đã nỗi lực hết mình và đảm bảo toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định trong suốt quá trình diễn ra cuộc thi.

IMG 2358 1024x768 Laptop Tân Việt cùng cuộc thi sáng tạo với Samsung IMG 2359 1024x768 Laptop Tân Việt cùng cuộc thi sáng tạo với Samsung IMG 2360 1024x768 Laptop Tân Việt cùng cuộc thi sáng tạo với Samsung IMG 2361 1024x768 Laptop Tân Việt cùng cuộc thi sáng tạo với Samsung IMG 2362 1024x768 Laptop Tân Việt cùng cuộc thi sáng tạo với Samsung

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>