Tân Việt cho thuê máy chiếu tại hội thảo khoa học kinh tế tuần hoàn

Ngày 15/9 tại Trung tâm hội nghị quốc tế đã diễn ra Hội thảo khoa học: “Kinh tế tuần hoàn: Kinh nghiệm quốc tế và định hướng phát triển ở Việt Nam”. Sự kiện do Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phối hợp với Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường, Viện Tư vấn công nghệ và Đào tạo Toàn Cầu và các cơ quan liên quan tổ chức. Hội thảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia kinh tế tại Việt Nam. Nhiều chủ đề nóng đã được đưa ra trao đổi như: Tổng quan về kinh tế tuần hoàn; một số lý luận và thực tiễn về việc thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam; phát triển kinh tế tuần hoàn theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Áp dụng khoa học tư duy hệ thống trong nghiên cứu xây dựng mô hình hệ sinh thái kinh tế tuần hoàn trước tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; một số kinh nghiệm quốc tế về phát triển kinh tế tuần hoàn; ứng dụng các giải pháp phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn tại một số khu vực, xu hướng phát triển các lĩnh vực kinh tế trên thế giới và Việt Nam; hoàn thiện hệ thống chính sách tài chính, tín dụng để thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam trong giai đoạn mới và vai trò của Ngân hàng đối với việc thúc đẩy kinh tế tuần hoàn; ứng dụng cách tiếp cận Tầm nhìn chiến lược (foresight) trong hoạch định chính sách thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam…Từ đó, đưa ra các định hướng quy hoạch, thúc đẩy và phát triển kinh tế tuần hoàn hướng tới tương lai phát triển kinh tế bền vững tại Việt Nam.

Hoi thao kinh te tuan hoan

Công ty Tân Việt là đơn vị cung cấp dịch vụ cho thuê thiết bị trình chiếu phục vụ hội nghị. Với màn chiếu khung 150 inch, máy chiếu 6,000 Ansi lumen chất lượng cao, giúp các diễn giả trình bày tốt nhất các quan điểm của mình tại Hội nghị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>