Hội nghị khoa học và Triển lãm răng hàm mặt quốc tế Hà Nội 2024

1. THÔNG TIN Hội nghị khoa học và Triển lãm răng hàm mặt quốc tế Hà Nội 2024 Tên viết

Read more

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP SẢN XUẤT, TỰ ĐỘNG HÓA, NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ

1. THÔNG TIN Triển lãm quốc tế chuyên ngành sản xuất, tự động hóa, công nghiệp phụ trợ Tên viết tắt: VIMF

Read more

Hội chợ Nông nghiệp và Quảng bá Sản phẩm OCOP – Các tỉnh phía Nam tại Đồng Nai 2024 – AGRIEXPO – DONG NAI 2024

1. THÔNG TIN Hội chợ Nông nghiệp và Quảng bá Sản phẩm OCOP – Các tỉnh phía Nam tại Đồng

Read more

Hội chợ quốc tế Nông nghiệp – Thực phẩm và Công nghệ chế biến Đồng bằng sông Cửu Long – MEKONG AGRI-FOODTECH 2024

1. THÔNG TIN Hội chợ quốc tế Nông nghiệp – Thực phẩm và Công nghệ chế biến Đồng bằng sông

Read more

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh – VIETNAM EXPO HCMC 2024

1. THÔNG TIN Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Thời gian: Từ 05/12 đến

Read more

Triển lãm Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2024 Thời gian: Từ 05/12 đến 07/12/2024

Read more

Triển lãm Quốc tế Nội thất & Trang trí Cảnh quan Việt Nam 2024 – HOME & GARDEN 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Quốc tế Nội thất & Trang trí Cảnh quan Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 05/12

Read more

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2024 – VIETNAM FOODTECH 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 13/11 đến 15/11/2024 Địa

Read more

Triển lãm Quốc tế ngành Nhựa và Cao su 2024 – VIETNAM PLAS 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Quốc tế ngành Nhựa và Cao su 2024 Thời gian: Từ 16/10 đến 19/10/2024 Địa điểm: Trung

Read more

Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam 2024 – VIBE 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 02/10 đến 05/10/2024 Địa điểm: Trung

Read more