Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh – VIETNAM EXPO HCMC 2024

1. THÔNG TIN Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh Thời gian: Từ 05/12 đến

Read more

Triển lãm Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Sản phẩm Ngũ kim và Dụng cụ cầm tay 2024 Thời gian: Từ 05/12 đến 07/12/2024

Read more

Triển lãm Quốc tế Nội thất & Trang trí Cảnh quan Việt Nam 2024 – HOME & GARDEN 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Quốc tế Nội thất & Trang trí Cảnh quan Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 05/12

Read more

Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2024 – VIETNAM FOODTECH 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 13/11 đến 15/11/2024 Địa

Read more

Triển lãm Quốc tế ngành Nhựa và Cao su 2024 – VIETNAM PLAS 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Quốc tế ngành Nhựa và Cao su 2024 Thời gian: Từ 16/10 đến 19/10/2024 Địa điểm: Trung

Read more

Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam 2024 – VIBE 2024

1. THÔNG TIN Triển lãm Nội thất & Xây dựng Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 02/10 đến 05/10/2024 Địa điểm: Trung

Read more

Triển lãm Quốc tế Thể thao & Giải trí ngoài trời Việt Nam – VIETNAM SPORT SHOW 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm Quốc tế Thể thao & Giải trí ngoài trời Việt Nam Thời gian: Từ 26/09 đến 28/09/2024

Read more

Triển lãm Máy móc, Thiết bị, Nguyên phụ liệu Dệt may 2024 – VTG 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm Máy móc, Thiết bị, Nguyên phụ liệu Dệt may 2024 Thời gian: Từ  25/09/2024 đến

Read more

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam 2024 – VIETNAM PHARMEDI 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 11/09 đến 14/09/2024 Địa điểm: Trung tâm

Read more

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược 2024 – VIETNAM MEDI-PHARM EXPO 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược 2024 Thời gian: Từ 01/08 đến 03/08/2024 Địa điểm:

Read more