Triển lãm Công nghiệp In ấn & Bao bì Việt Nam 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm Công nghiệp In ấn & Bao bì Việt Nam 2024 Thời gian: Từ 18/09 đến

Read more

Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Việt Nam 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm quốc tế về kỹ thuật và phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu

Read more

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống 2024 Thời gian: 08/08 đến 10/08/2024 Địa điểm: Trung

Read more

Triển lãm quốc tế Logistics Việt Nam 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: Từ 01/08 đến 03/08/2024 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)

Read more

Triển lãm Công nghệ, thiết bị Điện và Năng lượng 2024

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: Từ 17/07 đến 19/07/2024 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)

Read more

Triển lãm quốc tế Trang sức & Đồng hồ lần thứ 18 tại Việt Nam

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: Từ 08/06 đến 11/06/2024 Địa điểm: Trung tâm triển lãm Nguyễn Du – 116 Nguyễn Du,

Read more

Triển lãm Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: Từ 06/06 đến 08/06/2024 Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) –

Read more

Triển lãm Quốc tế Lương thực Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: Từ 15/05 đến 18/05/2024 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Sài Gòn (SECC)

Read more

Triển lãm Quốc tế Chuyên ngành Y Dược 2024 tại Hà Nội

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: Từ 05/12 đến 07/12/2024 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) –

Read more

Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống 2024 tại Hà Nội

1. THÔNG TIN CHUNG Thời gian: 06/11 đến 09/11/2024 Địa điểm: Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (I.C.E) – 91

Read more